ŽICE

Dobavljamo žice za uporabo v prehranski, avto in kovaški industriji, v proizvodnji vzmeti, za strojegradnjo, za posebne zahteve …

Ker so žice večinoma izdelane po naročilu, v dogovorjeni količini in s pogoji dobave prilagojenimi kupčevim željam, lahko ti naročijo različne dodatne zahteve po želeni trdoti, natezni trdnosti, prilagojeni kemiji, z dogovorjenim razrezom ali s posebnim označevanjem in načinom pakiranja ter površini.«