ELEKTROMOTORJI

Elektromotor je stroj, ki pretvarja električno energijo v mehansko. V splošnem delimo elektromotorje na enosmerne elektromotorje in izmenične elektromotorje.

Enosmerni elektromotorji se naprej delijo na enosmerne motorje s in brez ščetk, izmenični na asinhronske in sinhronske elektromotorje, ti pa naprej na motorje s permanentnimi magneti, koračne motorje in reluktančne motorje. Asinhronske elektromotorje se danes uporablja za večino električnih pogonov in so najpogosteje uporabljani motorji v industriji.

Glavna prednost asinhronskih elektromotorjev pred enosmernimi motorji s ščetkami je odsotnost mehanskega komutatorja, kar bistveno zmanjša ceno in stroške vzdrževanja.

Prav tako imajo asinhronski elektromotorji v primerjavi z enosmernimi bistveno večji izkoristek.

Pri asinhronskih elektromotorjih vrtilna hitrost rotorja pada z obremenitvijo. Rotor se vrti nekoliko počasneje kot vrtilno magnetno polje.

Razlika med vrtilno hitrostjo rotorja in vrtilno hitrostjo magnetnega polja se imenuje slip in se ponavadi izraža v odstotkih. Ti motorji so zmožni kratkotrajno prenesti velike preobremenitve (približno 3-krat večje od nazivne mehanske obremenitve, posebne izvedbe tudi nekoliko več).

Podjetje PAGATTI nudi:

Nizkonapetostne elektromotorje od 0,01kW do 4800kW, velikosti od 45 do 710

Visokonapetostne elektromotorje do 25MW, velikosti do 1700

Specialne elektromotorje / po naročilu od 0,09kW do 25MW, velikosti od 80 do 1120

  • standardne industrijske IEC motorje
  • trifazni, enofazni, dvohitrostni, motorji z zavorami…
  • protieksplozijske elektromotorje
  • kemijsko odporne elektromotorje
  • za rudarske namene
  • elektromotorji po željah kupca / po naročilu
  • široko razpoložljivost zaloge
  • kratke dobavne roke
  • konstantno tehnično in komercialno podporo