OSNOVNI PODATKI PODJETJA

Ime podjetja:PAGATTI Trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšano ime:PAGATTI d.o.o.
Sedež podjetja:Poslovna cona A 53, 4208 Šenčur
Telefon:+386 (0) 4 255 91 60
  
Spletna stran:www.pagatti.si
Elektronska pošta:info@pagatti.si
Dejavnost podjetja:46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudninami
Vpis v sodni register:Okrožno sodišče v Kranju – št. vložka 1/06640/00
Osnovni kapital podjetja:300.000,00 EUR
Matična številka:1528149000
Identifikacijska številka:SI68298749
Transakcijski računi:

SKB banka d.d., Ljubljana: 03138-1061164852

Banka Intesa Sanpaolo d.d.: 10100-0055238973

Gorenjska banka d.d.: 07000-0002732483